Objednávka kameniva 16-32 - IVECO - množstvo 5 ton

Vyplnením a zaslaním formulára si objednávate triedené riečne kamenivo 16-32 za podmienok:

  • Kamenivo 16-32 v množstve 3 m3 v cene 51,- € s DPH (po uplatnení zľavového kódu) si zákazník odoberie na jednu nákladku jednorázovo. Nie je možný čiastočný odber.
  • Dopravu si zákazník zabezpečuje sám, alebo na základe vzájomnej dohody dopravu zabezpečíme na náklady zákazníka.
  • Platba za materiál je vopred, prostredníctvom zálohovej faktúry z bankového účtu.