Najlepšie ceny betónu v okrese Stropkov

Keď si niečo chceme kúpiť, chceme vedieť koľko to bude stáť.

Keďže vieme aké je to dôležité, v tejto časti uvádzame naše ceny betónu a dopravy.

Na základe týchto cien si viete orientačne predstaviť koľko čo stojí.

Zároveň si však uvedomujeme, že cena by nemala byť iba tým jediným, na čo by ste mali upriamovať svoju pozornosť.

Konečná cena betónu s dopravou je vždy predmetom vzájomného jednania.

A preto ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne.

Betón do základov C8/10
od 46,- €/m3
Betón na základy, základovú dosku C12/15
od 48,- €/m3
Doprava za 1 km
od 1,65,- €/km
Stojné pri vykladaní betónu
od 5,- €/15 min.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%.