Ceny štrkov, pieskov, kameniva, makadamu na základe telefonickej dohody.

Telefon

+421 907 047 416