Ďakujeme!

Tvoju registráciu sme zaznamenali, čoskoro ti v našom internetovom obhcode vytvoríme konto a priradíme ti výšku tvojej zľavy. Potom si budeš môcť nakúpiť KAMENIVO lacnejšie.

Krátkodobá akcia na kamenivo potrvá ešte: