Ďakujeme za vašu objednávku

Vaša objednávka prebehla úspešne.

Pri úhrade zálohovej faktúry použite prosím nasledovné platobné údaje.

Po úhrade zálohovej faktúry Vás budeme kontaktovať aby sme si dohodli ďalší postup pri vybavení objednávky.

Ing. Peter Hutňan

konateľ spoločnosti