Pridajte si do objednávky aj cement za zvýhodnenú cenu

Bez kvalitného cementu kvalitný beton nevyrobíš

Multicem PLUS Portlandský stroskový cement 42,5 N

vysoké konečné pevnosti betónov
výborná plasticita (betón, poter)
výborná spracovateľnosť (betón, poter, omietky)
veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
veľmi ľahké hladenie poteru
bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou

Cement na výrobu 7 m3 betónu pri použití 280 kg cementu na 1 m3 štrku
319,20,- €
252,- €