MAKADAM NA SPEVNENIE PODKLADOV CIEST, CHODNÍKOV A NA ZÁSYPY

MAKADAM  frakcia 4-8

Drvený lomový kameň s veľkosťou zrna od 4 do 8 mm. Tento druh materiálu je vhodný ako podklad pod zámkovú dlažbu ako aj ako obsypové kamenivo pre zhotovenie skaliek alebo prístupových chodníkov.

MAKADAM  frakcia 8 - 16

Drvený lomový kameň s veľkosťou zrna od 4 do 8 mm. Tento druh materiálu je vhodný ako podklad pod zámkovú dlažbu ako aj uako obsypové kamenivo pre zhotovenie skaliek alebo prístupových chodníkov.

MAKADAM  frakcia 16-32

Drvený lomový kameň v ktorom nájdeš veľkosť kameňa od 1,6 cm do 3,2 cm.

Tento druh materiálu sa ti hodí ak chceš spevniť stavebný pozemok, cestu alebo chodník, či robíš odvodňovacie a melioračné práce na pozemku alebo stavbe. Ide o kamenivo, ktoré má vďaka svojím ostrým hranám výborné nosné vlastnosti. Keď po ňom budeš chodiť,  tvoje nohy sa nebudú zabárať a kamenivo sa nebude vytláčať.

Keďže sa jedná o materiál kde nájdeš najväčší kameň vo veľkosti cca 3 cm, asi nebude dobré ak by si ho chcel použiť na zásyp hrúbky menšej ako 3 cm, Je dobré ak hrúbka násypu s týmto druhom kameniva bude viac ako 5 cm. 

MAKADAM frakcia 32-63

Drvený lomový kameň s veľkosťou zrna od 32 do 63 mm. Tento druh materiálu je vhodný na spevnenie ciest a na zásypy. Ide o kamenivo, ktoré výborne dokáže spevniť cestu vďaka svojím ostrým hranám.

Telefon

+421 907 047 416