Najčastejšie kladené otázky

Základy domu

Aká má byť hĺbka základov?

Hĺbka základov musí byť taká, aby základová škára ležala v nemrznúcej hĺbke. Táto hĺbka závisí od toho, kde sa bude stavba nachádzať. Zvyčajne je to 50 cm pri skalnatom podloží, 80 cm pri štrkovom alebo pieskovom podloží, 120 až 140 cm pri ílovitom podloží.

Aká je najčastejšia šírka základových pásov?

Šírka základových pásov závisí od únosnosti podložia. Tú určí projektant po konzultácii so statikom. Môžeme však vychádzať z hrúbky muriva nad základom, pričom môžeme všeobecne povedať že šírka základového pásu by mala byť o 10 až 15 cm (na každú stranu) širšia ako murivo postavené nad ním. Napríklad ak šírka muriva bude 30 cm, šírka základového pásu pod týmto múrom by mala byť 50 až 60 cm.