Objednávka podľa prepravnej kapacity nákladných vozidiel