Objednávka riečneho kameniva na odvodňovanie

IVECO -  5 ton

frakcia 16-32 mm