Objednávka riečneho kameniva na odvodňovanie

TATRA 815 - 7 m3

frakcia 16-32 mm