Akciu môžeš využiť na tieto materiály

Pripravená akcia sa vzťahuje na kúpu riečneho kameniva a to konkrétne na riečne kamenivo nasledovných frakcií:

Kamenivo 4-8

Riečne kamenivo o veľkosti kamienkovu od 4mm do 8 mm

Kamenivo 8-16

Riečne kamenivo o veľkosti kamienkov od 8mm do 16 mm.

Kamenivo 16-32

Riečne kamenivo o veľkosti kamienkov od 16 mm do 32 mm

Akcia je časovo obmedzená