Výslednú cenu materiálu na betónovanie najviac ovplyvňuje doprava tohto materiálu a manupulácia s ním. Tým sa výsledne predražuje aj končená cena vyrobeného betónu. 

Pomáham so zabezpečením materiálu na výrobu betónu pre svojpomocných stavebníkov.

Mojím cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu svojpomocných stavebníkov a to tak, aby dokázali pri nákupe ušetriť a nemali pri platení pocit, že im chce niekto vytrhnúť peňaženku z ruky.

Kontaktujte ma - budeme hľadať vhodné riešenia

Ing. Peter Hutňan

konateľ spoločnosti