Výslednú cenu materiálu na betónovanie najviac ovplyvňuje doprava tohto materiálu a manupulácia s ním. Tým sa výsledne predražuje aj končená cena vyrobeného betónu. 

Pomáham so zabezpečením materiálu na výrobu betónu pre svojpomocných stavebníkov.

Naším cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu svojpomocných stavebníkov a to tak, aby dokázali pri nákupe ušetriť a nemali pri platení pocit, že im chce niekto vytrhnúť peňaženku z ruky.

Kontaktujte nás - budeme hľadať vhodné riešenia

 + 421 907 047 416