Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom alebo odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete  nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť NR, s.r.o., IČO: 50884581, so sídlom Hrnčiarska 1627/23, 091 01 Stropkov, zapísaná v Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 34604/P, ktorá prevádzkuje webové stránky www.betonarkastropkov.sk, www.betonarkastropkov.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním osobných údajov budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť môžete tak urobiť na tel. čísle +421 915 911 151 nebo na e-mail: info@betonarkastropkov.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne Zákona o ochrane osobných údajov, a GDPR a teda, že:

·         budeme  spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

·         Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

·         umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení všetkých práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov)

·         Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčná adresu, ktoré bezprostredne potrebujeme plneniu zmluvy. (např. zaslanie přístupov do zákazníckej sekcie , dodanie tovaru a pod..

·         Vedenie účtovníctva
Ak ste našími zákazníkmi, vaše osobní údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme  vyhoveli zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

·         Marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobní údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho – zasielanie obchoodných ponúk. Ak ste naším zákazníkom robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a po dobu 5 rokov do poslednej objednávky.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu po dobu 5 rokov od udelenia.

Pokiaľ narazíme na zaujímavú ponuku niekoho ďalšieho, rád vám jeho prácu doporučím. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

·         Fotografie a video záznamy zo akcií
Na niektorých našich akciách – školeniach, seminároch zaznamenávame fotografie či videozáznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch najmä na webe. U týchto materiáloch nikdy neuvidíte mená účastníkov. Pokiaľ by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste nechceli byť na týchto záznamoch dajte nám o tom vedieť.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Použitím cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.

Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predávanie osobných údajov

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácii zvládneme sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

SmartEmalling - aplikáica pre rozosielanie emailov

FAPI – aplikácia pre fakturáciu
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
 - účtovná firma
DPD – rozosielanie tovaru

- prepravné spoločnosti na zasielanie tovaru

Je možné že v budúcnosti sa rozhodneme využiť aj ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na sebe.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v štátoch ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosťou s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré svoje právo uplatniť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@betonarkastropkov.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú splnené už touto informačnou stránkou so zásadami na spracovanie osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte že vaše údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame údaje nezákonne ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania. Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je výmaz (byť zabudnutý). Nechceme zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky tieto osobné údaje, ktoré nie sú týmto zákonom obmedzené. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad o ochrane osobných údajov.

 Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ budete o tomto podozrení najskôr informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.